T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Rehberlik

BİR ERGEN AİLESİNE MEKTUP

İstanbul Atatürk Fen Lisesi paydaşları olarak temel amaçlarımız, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencilerimizi, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmektir.

Tüm bu bilimsel çalışmaları sürdürürken hepimizin göz ardı etmemesi gereken nokta öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, fiziksel gelişimlerine destek olmamız gereğidir.

Öğrencilerimiz akademik sorumluluklarını üstlenmiş, hedeflerini belirlemiş bireylerdir.  Akademik sorumlulukları öğrencilerimizin hayatlarının büyük bölümünü oluştursa da, hayatın diğer alanlarında da başarılı, kendi kararlarını verebilen, karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yolları geliştirebilen, özgüven duygusu yüksek, kendi sosyal çevresini oluşturabilen, ilgi ve yeteneklerinin farkındalığı ile ilgi alanlarını geliştirebilen bireyler olmaları da oldukça önemlidir.

Öğrenci rolünü taşıyan çocuklarımız aslında bizler gibi bireylerdir. Birey olmanın doğası içerisinde onlar da biz yetişkinler gibi kendini, ailesini ve toplumunu güven içinde hissetmek; başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek, bir yere ait olmak; başarılı onaylanmak ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaçlar kendini gerçekleştirme yolundaki her bireyin temel ihtiyaçları olarak görülmelidir.

Öğrencilerimizin her alanda sağlıklı olarak gelişimlerini desteklemek için yapmamamız veya kaçınmamız gereken noktalar konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

 1.    Aile ortamı dışında yurtlarda eğitim gören öğrencilerimizin, aile ilişkilerinin sağlıklı ve yakın sürdürülebilmesi amacıyla, ekonomik olanaklar çerçevesinde en az ayda bir kere aile ile buluşmaları önemlidir. Öğrencinin istediği her zaman evine gelebilme olanağı yaratılmalıdır.Yazılıları sebebiyle ya da bir önceki gelişinin yakınlığı sebebiyle öğrencinin eve gelme isteği eleştirilmemelidir.

 2.    Veli okul iletişiminin temeli yalnızca öğrencinin akademik performansı değildir. Ders başarısı yüksek olan öğrencilerimizin velilerinin, veli toplantılarına katılmadığını üzüntüyle gözlemliyoruz. Öğrencinin akademik başarısını değerlendirmek, okul hayatı içerisinde genel tutum ve davranışları, arkadaşlık ilişkileri, yaşadığı sorunlar, yetişkin ve öğretmenlerle iletişimi konularında da bilgi almak ve bu konularda destek olmak veli toplantılarının temel amacı olduğu unutulmamalıdır.

 3.    Öğrencilerimizin ders başarısını değerlendirirken aldığı notların baz alınmaması, çalışma sürecinin değerlendirilmesi öğrenci ile iletişimin sağlıklı sürdürülmesi ve başarısının arttırılmasına ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi, hayata geçirilmesi açısından önemlidir.

 4.    Öğrencilerin başarısı değerlendirirken hiç kimse ile kıyaslanmaması gerekmektedir. Kıyaslanan çocuk, bu tutumlara karşı öfke duyacak ve bilinçaltınca yetersizim duygusu geliştirerek özgüven ve özyeterlilik alanlarında kendini yetersiz hissedecektir.

 5.    Öğrencinin ders dışı etkinlikler ve ilgi alanlarının geliştirilmesine önem ve destek verilmelidir:

Müzik ve öğrenme üzerine yapılan araştırmalar, müzik vücut üzerine doğrudan etki eder, özellikle kalp atışlarını ve metabolizmayı düzenlediği, belirli müzik türlerinin huzur veren endorfin hormonunun salgılanmasını artırır. Öğrenmeyi hızlandıracak ortamı; yani sakinliği sağladığı, müziğin matematiksel olması sebebiyle beyin devrelerini harekete geçirir; kompleks ve karmaşık fikirlerin daha kolay çözülmesini sağladığı, Uzun vadede hafızayı geliştirdiği ve etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin her iki yarısının da iyi entegre olmasına yardım ettiğini göstermiştir.

Sportif egzersizlerin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini inceleyen Prof.Carson Smith:'Beyindeki sinir ve damar hücrelerinin gelişimi beynin gelişmesini sağlar' demektedir. Beynin ön bölümü olan frontal korteks tarafından yürütülen karar alma, planlama, organizasyon ve fikir üretme gibi zihinsel çalışmalara devamlı yapılan egzersizlerin yardımcı olduğu ve kolaylaştırdığı tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında çocuklarımızın seçtiği sportif ve ya sanatsal etkinliklere yönlendirilmesinin, gelişimin her alanda gerçekleşmesi için gerekli olduğu unutulmamalıdır.

 6.    Öğrencilerimizin her konuda olduğu gibi seçecekleri mesleklere ilişkin görüş ve tercihlerine saygı duyulmalıdır. Türkiye'de üniversite eğitimi almış gençlerin %50 nin üzerinde bir oranda almış oldukları eğitim dışında farklı bir alanda çalışıyor olduğu bilinmektedir. Bu sebeple öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi seçtiği alanlarda okumalarına destek olmak önemlidir.

 Ergenlik dönemi riskli davranışların ve çeşitli davranış sorunlarının arttığı bir gelişim dönemidir. Ergenlerdeki bazı davranışlar doğru yorumlanarak, gelecekte yaşanabilecek bazı olumsuz davranışları önlenebilir. Ergenlik çağını yaşayan gençler davranışlarıyla, yaşadıkları an ve gelecekteki yaşamları konusunda ipucu verirler. Ergenlerde yaşamlarını olumsuz etkileyecek bu davranışları, riskli davranışlar olarak isimlendirmek doğru olacaktır: 

*Sigara, alkol ve madde kullanımı,
*Olumsuz/hatalı arkadaş ilişkileri,
*Evden kaçma,
*Okuldan kaçma,
*Kendine zarar verme davranışları ve girişimleri

          Bu durumların yaşanması halinde ailelerin zaman kaybetmeden profesyonel bir destek alması önerilmektedir.  Aileyle ergen arasındaki ilişki koptuğu zaman; ergen, ailesinin kendini anlamadığını düşünecek ve problemlerini paylaşmak istemeyecektir. Bu da genci yeni arayışlara götürür. Bu durumun önlenebilmesi için, aile; ergen için sığınılacak bir liman ve güven kaynağı olmalıdır.

 

                                                 İstanbul Atatürk Fen Lisesi Rehberlik Servisi

 

 

               

Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüş ise kendini sevmeyi öğrenir

Eğer bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise  dünyada mutlu olmayı öğrenir.

                                                                                                                           Dorothy Low Nolte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 15.10.2014 - Güncelleme: 20.02.2020 11:55 - Görüntülenme: 16950
  Beğen | 26  kişi beğendi