T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KADIKÖY - İstanbul Atatürk Fen Lisesi

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMA İŞİ İLANI

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMA İŞİ İLANI

 

İşin Niteliği ve Yeri              : 5(Beş) Araçlık Öğrenci Servis Taşımacılığı İşi

                                      İstanbul Atatürk Fen Lisesi

 

Şartname ve Eklerinin

Alınabileceği Adres              : Öğrenci Servis Taşıma işinin şartname ve ekleri bedelsiz

  olarak İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünün Caferağa

  Mahallesi Moda Caddesi No:158  Kadıköy-İSTANBUL

  adresinden 24.06.2018 tarihine kadar mesai günleri saat 09.00   

  ile 16.00 saatleri arasında alınabilir.

 

Servis Çalıştırma İşinin

Nerede, Hangi Tarihler ve

Saatlerde Yapılacağı            : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Atatürk Fen

  Lisesinin ders başlangıç ve bitiş saatleri.(08.00-15.20)

 

 

Tekliflerin Değerlendirilip

Sözleşme Yapılma Tarihi

ve Saati                                  : 27.06.2019-10.00

 

 

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

1.    Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

2.    Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.    Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.    Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

5.    Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

6.    Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

7.    Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.06.2019 - Güncelleme: 12.06.2019 16:12 - Görüntülenme: 685
  Beğen | 0  kişi beğendi